Projekty unijne

W naszych placówkach realizujemy projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. Dbamy o to aby projekty, które podejmujemy obejmowały jak największą grupę pacjentów.

Aktywne projekty

Dzienny dom opieki medycznej (zakończenie z końcem maja 2021)

Sprawni i zdrowi do życia gotowi (zakończenie z końcem grudnia 2021)

Ruch i zabawa to dobra postawa (zakończenie z końcem grudnia 2021)

Zakończone projekty

Zintegrowana Terapia

Laseroterapia MLS

Autyzm 2019

Zdrowi i sprawni

Dobra postawa

Sprawdź dostępne terminy wizyt

Skontaktuj się z nami