Rehabilitacja ambulatoryjna

  • home
  • /
  • Rehabilitacja ambulatoryjna

Skierowanie na zabiegi fizjoterapii, należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia, inaczej traci ono ważność.

Rehabilitacja ambulatoryjna w ramach kontraktu z NFZ

 

Aby skorzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej Pacjent powinien posiadać ważne ’skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne’’ Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych. Pacjent otrzymuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

 

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
W przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ:

  • lekarz specjalista: rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i  traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
  • lekarz ze specjalizacją I stopnia: odpowiednio j.w.;
  • lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu; 
    W przypadku dzieci – skierowania wystawiają odpowiednio lekarze specjaliści dziecięcy.